Feb 23

Google Public DNS
2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844

OpenDNS IPv6
2620:0:ccc::2
2620:0:ccd::2

Hurricane Electric DNS
74.82.42.42
2001:470:20::2
nameserver 2001:470:0:45::2
nameserver 2001:470:0:78::2
nameserver 2001:470:0:7d::2
nameserver 2001:470:0:8c::2
nameserver 2001:470:0:c0::2

上海交通大学DNS服务器:
2001:da8:8000:1:202:120:2:100
2001:da8:8000:1:202:120:2:101

北京邮电大学DNS服务器:
2001:da8:202:10::36
2001:da8:202:10::37

北京科技大学DNS服务器:
2001:da8:208:10::6

科技网DNS服务器:
2001:cc0:2fff:2::6

CNNIC DNS服务器:
2001:dc7:1000::1

清华大学DNS服务器:
2001:da8:200:ffff::28
2001:da8:8003:801::1

还有:
2001:15c0:65ff:235::2
2001:15c0:65ff:25b::2

Leave a Reply